Tolkservices

Vergemakkelijk communicatie tussen talen en culturen

Een tolk zorgt voor begrip

Of het nu gaat om een vergadering, evenement, training, conferentie, audit of interview, wanneer mensen van over de hele wereld bij elkaar komen, is het belangrijk dat ze elkaar begrijpen. Ideeën, ontwikkelingen, beleid en innovaties zijn te belangrijk om verloren te gaan bij de vertaling.

Een tolk vergemakkelijkt het gesprek tussen partijen die niet dezelfde taal spreken. Professionele tolken luisteren naar een gesprek in de ene taal en geven de inhoud door in een andere taal. 

Read more about SDL Interpretation

Soorten tolkservices

  • Simultaan tolken. De tolk gebruikt gespecialiseerde apparatuur om te luisteren in de ene taal en het gehoorde meteen te vertalen naar een andere taal.
  • Consecutief tolken. De tolk geeft een interpretatie in de doeltaal nadat de spreker klaar is met spreken in de brontaal. 
  • Fluistertolken. De tolk fluistert de boodschap van de persoon die aan het woord is in het oor van een andere persoon in de taal van zijn of haar keuze.

Tolkservices van SDL

  • Directe, simultane, consecutieve en fluistertolkservices 
  • Wereldwijd meer dan 3000 professioneel opgeleide tolken
  • De nieuwste infrarood tolkapparatuur 
  • Toegang tot een internationaal netwerk van leveranciers van tolkapparatuur

Voordelen

Tolkservices zorgen voor begrip. 

Tolkservices kunnen u helpen om over taalbarrières heen te stappen. Zo kunt u bijvoorbeeld internationale medewerkers of aandeelhouders de kans geven om updates over het bedrijf te horen, het internationale salesteam van uw bedrijf opleiden of producttraining geven aan klanten.

Vertrouw uw volgende tolkproject toe aan SDL

Wij beschikken over tolken met de juiste vaardigheden en ervaring